Cancer

Humant papillomvirus orsakar flera olika former av cancer. 

HPV-vaccinet skyddar mot många cancerformer som orsakas av papillomviruset

De cancerformer som orsakas av papillomvirus förekommer både hos kvinnor och män. Bland kvinnor är livmoderhalscancer vanligast medan tonsillcancer är vanligast bland män. Cancer utvecklas då viruset som kommit in i kroppen börjar ge upphov till elakartade cellförändringar.

En del av de förstadier till cancer som papillomvirus orsakar går inte att upptäcka i tid. Även dessa cancerformer kan förebyggas med HPV-vaccin.

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är den vanligaste formen av cancer som orsakas av papillomvirus. Man kan heller inte få denna form av cancer utan att först ha smittats av papillomvirus.

Cancern uppstår genom elakartade förändringar i de normala cellerna i livmoderhalsens slemhinna. Cancern utvecklas via förstadier. Det tar i genomsnitt 10–12 år för cancern att utvecklas från det tidiga förstadiet. Livmoderhalscancer konstateras oftast hos kvinnor i åldern 30–44 år.

I Finland hittas varje år cirka 3 000 förstadier till livmoderhalscancer, varav en stor del avlägsnas kirurgiskt. Vårdåtgärderna är effektiva, men ökar risken för tidig förlossning vid framtida graviditeter.

Det konstateras varje år över 34 000 lindriga cellförändringar. Dessa kräver endast uppföljning, men ibland kan uppföljningen pågå i många år, vilket kan skapa ångest och rädsla. 

Man har redan i flera årtionden bekämpat livmoderhalscancer genom söka cancerförstadier med hjälp av till exempel Papa-screening och sedan avlägsna dem. På detta sätt har man lyckats förhindra cirka 700 cancerfall per år. Man har genom enskilda Papa-prov dock endast lyckats hitta hälften av fallen av livmoderhalscancer, och de förstadier som inte upptäckts har kunnat utvecklas till cancer.

Innan HPV-vaccinet togs i bruk insjuknade ungefär 170 kvinnor i livmoderhalscancer varje år och ungefär en tredjedel av dessa avled i sjukdomen.

Tack vare HPV-vaccinet kommer mycket få kvinnor att insjukna i livmoderhalscancer i framtiden. Dessutom kommer färre än i nuläget att vara tvungna att gå på uppföljning och behandling på grund av förstadier.

Läs mer om livmoderhalscancer och Papa-screeningar (Cancerorganisationerna)

Cancer i slidan

Cancer i slidan (vagina) är en ovanlig och allvarlig sjukdom. Före HPV-vaccinet insjuknade i genomsnitt 10–15 kvinnor per år. Kvinnor insjuknar vanligen i 50–60-års åldern och två tredjedelar av dem som insjuknat avlider.

Cancer i slidan upptäcks ofta av en händelse i samband med en gynekologisk undersökning eller Papa-prov. Precis som i livmoderhalsen kan det i förstadiet förekomma cellförändringar i slidans slemhinna. Också vad gäller dessa former av cancer spelar papillomvirus en klar roll.

Behandlingen består av en kombination av operation, strålbehandling och cellgifter, beroende på hur långt cancern har hunnit sprida sig. Om förändringen konstateras i cancerns förstadium kan den tas bort med laser eller kirurgiskt och därmed förhindras att cancern utvecklas. Över hälften av alla lindriga förstadier läker av sig själv.

Tack vare HPV-vaccinet kommer färre kvinnor än i nuläget att insjukna och dö i slidcancer i framtiden. Likaså kommer en stor grupp kvinnor att slippa genomgå undersökningar och behandlingar.

Cancer i de yttre könsorganen

Cancer i de yttre könsorganen kan uppstå i blygdläpparna, klitoris eller mellangården. Av de olika formerna av cancer i de yttre könsorganen orsakas cirka 40 procent av papillomvirus och det konstateras cirka 40 sådana fall per år i Finland. Största delen av dessa förekommer hos kvinnor över 65 år.

Behandlingen består av operation och därefter eventuellt strålbehandling eller behandling med cellgifter.

Tack vare HPV-vaccinet kommer färre kvinnor än i nuläget att insjukna och dö i cancer i de yttre könsorganen i framtiden. Likaså kommer en stor grupp kvinnor att slippa genomgå undersökningar och behandlingar.

Analcancer

Analcancer är mycket ovanlig tumör på global nivå. I Finland konstaterades under åren 2012–2016 sammanlagt 253 sådana fall av cancer, vilket innebär i genomsnitt 50 per år. Fyra av tio insjuknade var män och sex av tio kvinnor.

Analcancer behandlas genom en kombination av strålbehandling och cytostatika. Med denna behandling blir de flesta patienter friska, men hos en del återkommer sjukdomen. Hos en eller två av tio utvecklas cancermetastaser på andra platser i kroppen senare.

Genom HPV-vaccinet kan man effektivt förhindra dessa former av cancer eftersom en papillomvirusinfektion är den främsta orsaken till analcancer. Nästan alla som insjuknar i analcancer har smittats av papillomvirus.

Peniscancer

Peniscancer konstateras hos ungefär 30 män per år. Fyra av tio cancerfall beror på papillomvirus. HPV-infektioner har utan tvekan visat sig spela en roll i uppkomsten av peniscancer. Dessutom påverkar till exempel förhudsförträngning och användning av tobaksprodukter (tobak eller snus) cancerutvecklingen.

Peniscancer konstateras oftast hos män över 65 år.

Behandlingen av peniscancer bestäms enligt hur tumören spritt sig, cancertyp och patientens situation i sin helhet. I mån av möjlighet eftersträvas sparande kirurgi.

Med HPV-vaccinet kan man minska antalet fall av dessa former av cancer i vårt land samt därmed även förhindra svåra penisoperationer.

Cancer i huvud- och halsregionen

Med cancer i huvud- och halsregionen avses en elakartad tumör på andra platser än i ögonen, hjärnan eller sköldkörteln. Globalt sett är det den sjätte vanligaste cancertypen. I Finland konstateras i genomsnitt 750 sådana fall per år.

Cancer i huvud- och halsregionen ger ofta få symtom ganska länge, och därför är den svår att upptäcka i tid.  Dessa cancerformer konstateras vanligen hos personer över 40 år.

Cancer i huvud- och halsregionen är i det stora hela två gånger vanligare bland män än bland kvinnor, men siffrorna varierar beroende på var cancern finns. 

Riskfaktorer utöver papillomvirus är

  • hög ålder
  • rökning
  • riklig alkoholkonsumtion. 

Cancertyper som kopplas till en virusinfektion konstateras hos yngre personer än sådana cancertyper som kopplas till tobaksrökning och alkohol.

Papillomviruset har en betydelse som riskfaktor i synnerhet i fråga om cancer i tonsillerna och tungroten. Papillomvirus orsakar ungefär en femtedel av alla fall av cancer i näsan och den nedre delen av svalget.

Tack vare HPV-vaccinet kommer färre än i nuläget att insjukna och dö i cancer i huvud- och halsregionen i framtiden. Samtidigt slipper allt fler personer stora operationer samt strålbehandling och cellgifter.

 

Mer information

Information om behandling av cancer (på finska) (Cancerorganisationerna)