HPV-vaccin, vaccin, HPV, papillomvirus, skyddar mot cancer, livmodershalsen, nationella vaccinationsprogram, livmoderhalscancer

HPV-vaccinet skyddar mot många cancerformer som orsakas av papillomviruset

HPV-vaccinet skyddar mot många cancerformer som orsakas av papillomviruset

HPV är en förkortning av Human Papilloma Virus, på svenska humant papillomvirus.

En del av de cancerformer som orsakas av papillomvirus är sådana som inte kan upptäckas i tid. Och även om förstadiet till cancer upptäcks i tid så förknippas behandlingen med risker. Därför är vaccinering i god tid före smittan det bästa sättet att förhindra insjuknande.

HPV-vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuds flickor och pojkar inom skolhälsovården.

Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds HPV-vaccinet gratis till alla 10-12 år gamla elever i årskurs 5. och 6. Dessutom erbjuds HPV-vaccinet till pojkar i årskurs 7.-9. under läsåren 2020-2021 och 2021-2022.

Hur smittar papillomvirus och vad leder smittan till? >>