HPV-vaccin, vaccin, HPV, papillomvirus, skyddar mot cancer, livmodershalsen, nationella vaccinationsprogram, livmoderhalscancer

HPV-vaccinet skyddar mot många cancerformer som orsakas av papillomviruset

HPV-vaccinet skyddar mot många cancerformer som orsakas av papillomviruset

HPV är en förkortning av Human Papilloma Virus, på svenska humant papillomvirus.

En del av de cancerformer som orsakas av papillomvirus är sådana som inte kan upptäckas i tid. Och även om förstadiet till cancer upptäcks i tid så förknippas behandlingen med risker. Därför är vaccinering i god tid före smittan det bästa sättet att förhindra insjuknande.

HPV-vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuds flickor och pojkar inom skolhälsovården.

Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds HPV-vaccinet gratis till alla 10-12 år gamla elever i årskurs 5. och 6. Till slutet av läsåret 2022–2023 vaccinationsserien kan inledas fram tills den unga har fyllt 18 år. 

Hur smittar papillomvirus och vad leder smittan till? >>