HPV-vaccin

HPV-vaccinet är det säkraste sättet att skydda sig mot de cancerförstadier och cancertyper som orsakas av papillomvirus. Vaccinet gör att kroppen bekämpar papillomvirus och är effektivast om det ges när man är ung. Då kan kroppen bäst skapa antikroppar och man har sannolikt ännu inte fått smittan.

Om vaccinet ges i tid skyddar det mot infektion. Vaccinet botar inte en infektion man redan har fått, men kan ändå till viss del skydda mot senare infektioner.

Cervarix-vaccinet har haft försäljningstillstånd i Europa från år 2007 och har konstaterats vara säkert. I Finland har vaccinet ingått i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor sedan 2013. Pojkar har fått HPV-vaccinet från och med hösten 2020.

Mer än 908 000 vaccindoser har givits i Finland. Totalt har mer än 90 miljoner doser av Cervarix-vaccin givits över hela världen.

Vaccinet erbjuds avgiftsfritt till elever i årskurs 5. och 6. inom skolhälsovården. Vaccinet ges i samband med hälsogranskningen.

Vaccinationsserien består av två doser för dem som är under 15 år. För 15 år fyllda ges en serie med tre doser.

Fördelar med vaccinet

  • Tiotusentals människor undgår cellförändringar som orsakas av papillomviruset och kräver uppföljning.
  • Tusentals människor undgår cancerförstadier som orsakas av papillomviruset och måste avlägsnas kirurgiskt
  • Hundratals kvinnor och män undgår att insjukna i cancer orsakad av papillomvirus och därmed även operationer samt strålbehandlingar och behandlingar med cellgifter.
  • Färre människor än i nuläget dör i cancertyper orsakade av papillomvirus.
  • Samtidigt förskonas en stor grupp människor från den oro, rädsla, sorg och de svårigheter i vardagen som kan följa efter en papillomvirusinfektion.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan HPV-vaccinet också ha biverkningar. Alla drabbas dock inte av sådana.

Typiska biverkningar är till exempel värk och rodnad på injektionsstället samt huvudvärk. Allvarligare biverkningar, som kraftiga allergiska reaktioner, är väldigt ovanliga.

Mer information

Då HPV-vaccinet blir aktuellt, lönar det sig att kontakta skolhälsovårdaren för mer information.

Det finns också tillförlitlig information om HPV-vaccinationer på THL:s webbplats

Litteratur om HPV-vaccinationer (THL:s webbplats om vaccinationer)