cancer, livmoderhalscancer, papillomvirus, HPV, HPV-infektion, papaprov

LIVMODER­HALSCANCER

Livmoderhalscancer är globalt sett den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor genast efter bröstcancer. I Finland insjuknar årligen omkring 150 kvinnor i livmoderhalscancer. Av dem dör var tredje på grund av sjukdomen.

Cancern uppstår genom elakartade förändringar i de normala cellerna i livmoderhalsens slemhinna. Cancern utvecklas via förstadier. Det tar i genomsnitt 10–12 år för cancern att utvecklas från det tidiga förstadiet.

Vad är det som orsakar cancer i livmoderhalsen?

Den viktigaste orsaken till livmoderhalscancer är papillomvirus, dvs. HPV. Utan en HPV-infektion uppkommer ingen cancer i livmoderhalsen. Också bland annat rökning ökar risken för livmoderhalscancer.

Är det möjligt att förebygga livmoderhalscancer?

Det är inte möjligt att helt förebygga livmodershalscancer. I Finland har livmoderhalscancer redan i årtioden bekämpats så att man försöker hitta förstadier till cancer, till exempel genom screening (papaprov), för att kunna ta bort dem. Trots papa-screeningarna har cancer under de senaste 15 åren blivit vanligare bland kvinnor yngre än 40 år.

Om det inte fanns screening av förstadier, skulle omkring 800–900 nya fall av cancer konstateras varje år.

Läs mer om livmoderhalscancer (Cancerorganisationerna) (på finska)

Läs mer om papa-screeningar (Cancerorganisationerna) (på finska)