Material

Denna webbplats upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Innehållet och materialet på webbplatsen är avsedda för skolelever och föräldrar som söker information om HPV-vaccinet.

I materialet finns information om papillomvirus som kan ge upphov till cancer och HPV-vaccinet. Det lönar sig att läsa materialet!

 

Infograf-bild

Broschyr

Papillomvirus och HPV-vaccin i olika språk

Affischer för lågstadiet

Affish 1 (A4)

Affish 2 (A4)

Affish 1 (A3)

Affish 2 (A3)

Affisher för högstadiet

Affish 1 (A4)

Affish 2 (A4)

Affish 1 (A3)

Affish 2 (A3)