Ordlista

HPV

HPV är en förkortning av Human Papilloma Virus, på svenska humant papillomvirus.

Papillomvirus

Det finns många olika typer av papillomvirus. Den största risken för cancer förknippas med virustyperna 16 och 18. Därför har ett vaccin som utvecklats mot just dessa tagits med i vaccinationsprogrammet.

Cellförändring

På denna webbplats avses med cellförändringar förändringar i cellerna som orsakas av papillomvirus på grund av vilka cellerna börjar bete sig avvikande. Detta kan leda till att ett förstadium till cancer utvecklas.

Förstadium

På denna webbplats avses med förstadium elakartade förändringar som sker i en människas celler (cellförändringar) och som kan utvecklas till cancer.

Cancer

Människans kropp är uppbyggd av celler. Celler föds och dör hela tiden. Ibland kan cellerna dock börja föröka sig onormalt snabbt. Då får människan en tumör som kan vara god- eller elakartad. Elakartade tumörer kallas för cancer. Cancer utvecklas stegvis. Först förekommer det endast små cellförändringar, senare är förändringarna så stora att man talar om förstadier till cancer och till sist utvecklas de till cancer.

Det nationella vaccinationsprogrammet

Målet med det nationella vaccinationsprogrammet är att i så stor utsträckning som möjligt skydda finländarna mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin. I Finland har barn och unga möjlighet att få vaccin mot tolv olika sjukdomar och följdsjukdomarna till dessa. Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria. Beslut om vaccinationsprogrammet fattas av social- och hälsovårdsministeriet.

Slemhinna

En slemhinna är ett tunt cellager som täcker och skyddar den inre ytan av könsorganen, urinvägarna, andningsvägarna och matsmältningskanalen.

Könsorgan

Till de yttre könsorganen hör bland annat penis och testiklarna samt de inre och yttre blygdläpparna och klitoris.

De inre könsorganen syns inte utåt. De består bland annat av sädeskanalerna och prostata samt slidan, äggstockarna, äggledarna och livmodern.

Kvinnans yttre könsorgan

Kvinnans yttre könsorgan är den del av könsorganet som syns utanför kroppen. Yttre könsdelar är de inre och yttre blygdläpparna, slidöppningen, urinrörsöppningen och klitoris.