Smitta

Papillomvirusen är vanliga. Utan vaccin får nästan alla smittan redan i ungdomen. Viruset smittar via hud och slemhinnor, vanligtvis vid samlag. Man kan dock få smittan även om något egentligt samlag inte sker eftersom viruset smittar både via slemhinnor och huden runt könsorganen. Därför är inte ens kondom ett komplett skydd mot viruset.

Smitta – infektion – förstadium till cancer – cancer

En infektion orsakad av papillomvirus ger oftast inga symtom och är övergående, men var tionde får en utdragen infektion som kan orsaka förstadier till cancer. En del av dessa förstadier utvecklas till egentlig cancer.

Ibland är cancerförstadierna så lindriga att de bara behöver följas upp. Det kan dock vara ångestladdat eller skrämmande att tvingas gå på uppföljning.

Cellförändringar som har utvecklats till förstadier till allvarlig cancer och cancer tas bort kirurgiskt. De men och risker som dessa ingrepp medför varierar beroende på vilken kroppsdel det är fråga om. Operationer i huvud- och halsregionen kan till exempel ge men på sväljning, tal och utseende. Kirurgiska ingrepp i livmodern och livmoderhalsen kan orsaka barnlöshet eller för tidig förlossning.

Det finns två papillomvirus som medför den största risken för cancer (virustyperna 16 och 18). Därför skyddar vaccinet i synnerhet mot dessa virus. Vaccinet måste dock tas när man är tillräckligt ung och ännu inte har smittats.

Smittsam sjukdom

Eftersom infektioner av papillomvirus som orsakar cancer ofta inte ger några symtom, kan den som bär på viruset omedvetet sprida viruset till andra, som i sin tur ytterligare sprider det vidare. Därför kan man genom att förhindra ens en infektion skydda många – från många olika olägenheter.

Innan HPV-vaccinet togs i bruk smittades cirka åtta av tio personer i något skede av sitt liv av papillomvirus som kan leda till allvarliga sjukdomar.

 

Cancertyper som orsakas av papillomvirus >>

Till förstasidan >>