Vanliga frågor

Varför måste man ta två eller tre doser vaccin, räcker det inte med en?
Den första dosen väcker kroppens immunförsvar så att det identifierar och bekämpar papillomviruset. Den andra dosen fungerar som en booster och ger ett långvarigt skydd mot infektion.

Varför ges vaccinet när man är så ung?
Det är viktigt att ta vaccinet i god tid innan man hunnit få smittan. Dessutom är vaccinet effektivare hos unga eftersom det då bättre får kroppen att producera antikroppar mot papillomvirus.

Hur kan papillomvirus smitta?
Papillomvirus som orsakar cancer smittar via huden och slemhinnorna vid könsorganen. Viruset smittar oftast via samlag, men det också smitta utan att ett egentligt samlag genomförs.

Skyddar kondom mot papillomvirusinfektion?
Kondom är inte ett komplett skydd mot en papillomvirusinfektion eftersom viruset också smittar via de hudområden som inte täcks av kondomen. Kondom förhindrar uppskattningsvis sju av tio papillomvirusinfektioner.

Vilken roll spelar papillomvirus i uppkomsten av cancer?
Cancer uppkommer vanligen som ett resultat av många olika faktorer. Även i fråga om uppkomsten och utvecklingen av de cancerformer som orsakas av papillomvirus har bland annat människans arvsmassa och levnadsvanor en inverkan.  

Dessutom är en del av dessa cancerformer sådana som man kan insjukna i även utan att ha smittats av papillomvirus. Till exempel orsakar papillomvirus 2–5 av 10 fall av cancer i huvud- och halsregionen och vartannat fall av cancer i tungroten och tonsillerna. Vad gäller livmoderhalscancer har i praktiken alla först smittats av papillomvirus.

Skyddar HPV-vaccinet mot andra sjukdomar än cancer?
Det HPV-vaccin som erbjuds inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet skyddar mot cancer och cancerförstadier. Det finns ett aningen annorlunda, receptbelagt HPV-vaccin som köps på apoteket och som skyddar även mot kondylom, vårtor på könsorganen.

Hur får man mest nytta av vaccinet?
Vaccinet fungerar bäst om det ges innan personen fått infektionen. Dessutom är vaccinet effektivare om man får det då man är ung eftersom det då bättre ger antikroppar mot papillomvirus.

Är det någon idé att ta vaccinet om man redan har fått smittan?

Om man redan har fått infektionen kan vaccinet emellertid ändå till viss del skydda mot infektioner i framtiden. Däremot har vaccinet inte längre full effekt.

Skadar det att ta vaccinet om man redan har fått smittan?
Det skadar inte att ta vaccinet även om man redan har fått smittan.

Kan vaccinet ge en papillomvirusinfektion?
Nej. Vaccinet innehåller inga hela virus.

Borde kvinnor fortsättningsvis regelbundet ta Papa-prov trots att de fått HPV-vaccin?
Ja. Vaccinet skyddar inte mot alla papillomvirusinfektioner och heller inte mot andra sexuellt överförbara sjukdomar.

I ett Papa-prov tas ett cellprov från livmoderhalskanalen och slidvalvet. Provet undersöks med mikroskop i syfte att upptäcka cancerförstadier.

De vanliga Papa-screeningarna är fortfarande viktiga. Man kan dock göra dem mer sällan än i nuläget. Kvinnor får information om tidtabellen för screeningarna då de är i den ålder då screeningarna inleds.

En screening är en undersökning som riktas till en specifik befolkningsgrupp. I screeningen strävar man efter att hitta symtomfria personer som lider av den sjukdom som screeningen gäller eller som löper stor risk att insjukna i sjukdomen. Tack vare screeningen kan behandling inledas i ett så tidigt skede som möjligt och därmed minskar dödligheten i sjukdomen i fråga.

Hur behandlas förstadier av cancer?
Man försöker alltid avlägsna egentliga cancerförstadier kirurgiskt. 

Hos kvinnor behandlas lindrigare förstadier i livmoderhalsen gynekologiskt med hjälp av en elektrisk slinga (loop) eller frysning (kryoterapi).